Strona Główna
Witamy w Kancelarii Corpus Iuris

Kancelaria Corpus Iuris Sp. z o. o. jest firmą specjalizującą się w zarządzaniu procesami związanymi z dochodzeniem wierzytelności. Dzięki elastyczności w działaniu i doświadczeniu zdobytemu na rynkach niszowych spółka opracowała optymalny proces pozwalający na efektywne zarządzanie obsługiwanymi i kupionymi  portfelami wierzytelności.

 

W swoim działaniu kierujemy się obowiązującym ustawodawstwem, standardami i kanonami wyznaczonymi przez organizacje gospodarcze związane z rynkiem finansowym m. in. Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, Polski Związek Windykacji oraz wytycznymi i opiniami instytucji nadzorujących, takich jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisja Nadzoru Finansowego.

 

Naszym celem jest pomoc podmiotom zajmującym się świadczeniem usług dla konsumenta masowego. Pomagamy optymalizując ryzyko związane z opóźnieniem płatności lub niewypłacalnością klientów, poprzez nabywanie portfeli wierzytelności masowych.

Chcąc zagwarantować profesjonalną realizację transakcji i późniejszą obsługę przejętych wierzytelności, Kancelaria Corpus Iuris sp. z o. o. ściśle współpracuje z podmiotami z Grupy Corpus Iuris (Kancelarią Prawną Corpus Iuris Rotko i wspólnicy sp. k., Corpus Iuris Inwestycje Sp. z o. o.), Funduszem Sekurytyzacyjnym Corpus Iuris utworzonym przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. A. oraz funduszem hedgingowym Elliott - inwestorem finansującym zakupy portfeli.

 

Naszym Klientom oferujemy także szeroki pakiet usług - od monitoringu po wykup wierzytelności. Jesteśmy elastyczni, działamy szybko, sprawnie i skutecznie.

 

Kancelaria Corpus Iuris jest firmą polską. Nasi menedżerowie posiadają wieloletnie doświadczenie na rynku obrotu wierzytelnościami, doskonale znają problemy polskich firm w tym zakresie. Dzięki temu zawsze znajdują optymalne rozwiązanie dla każdego Klienta indywidualnie.

 

Każdemu dłużnikowi dajemy szansę, żeby mógł spłacić swoje zobowiązania na satysfakcjonujących obie strony warunkach. Zawarcie porozumienia pozwala uniknąć kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego, które zawsze ponosi dłużnik. Dlatego też - niezwłocznie po poinformowaniu dłużników o cesji wierzytelności - przystępujemy do negocjacji i polubownych mediacji, które mają na celu zawarcie ugody w zakresie spłaty zobowiązań w pierwszej fazie obsługi portfela. Windykacja polubowna to niezwykle ważny element współpracy z dłużnikiem - naszym celem jest pomoc w uregulowaniu jego zobowiązań. Dążymy do tego, żeby każdy, bez niepotrzebnych obaw, kontaktował się z nami i rozwiązywał problemy z zadłużeniem, a co za tym idzie poprawiał swoją wiarygodność kredytową. Profesjonalną i skuteczną pomoc w tym zakresie zapewniają przeszkoleni i doświadczeni negocjatorzy Kancelarii Corpus Iuris.

 

Kancelaria Corpus Iuris współpracuje z Biurem Informacji Gospodarczej KRD S.A.

 
Czytaj całość